Recensies

Berichtgeving

Magazines:

 dee HoekscHoeHoeHoeksche Waard Magazine, april/mei 2011 Hoeksche Waard Magazine, april/mei 2011 

 Hoeksche Waard Magazine, april/mei 2011

Glans Magazine, januari/februari 2010

Woonmagazine Hoeksche Waard, december 2010
 

Kranten:

 GlanGGlGGlsdj23Het Kompas, 24 december 2010, Hoekschewaards Landschap Ank Kortenbach

Het Kompas, 1 december 2010, Martine Sundermeijer 

AD Rotterdams Dagblad, editie Hoeksche Waard, 26 november 2010, Rosanne Buitendijk